Her kan du følge dit forbrug og se om dit forudbetalte acontoforbrug stemmer overens med dit forventede forbrug.

Dit forventede forbrug er beregnet ud fra, at dit forbrugsmønster fortsætter, som hidtil.

Er dit forbrug inden for normalforbruget?
Sammenlign dit forbrug med normalforbruget.


Forventet forbrug vises ikke i øjeblikket, da der ikke er grundlag nok førend omkring den 15. april for denne visning.