Hvad er returtemperatur?
Når fjernvarmevandet kommer ind i dit hjem, er det ca. 60-70°C. Når det er blevet brugt til at lave varme og varmt vand, bliver fjernvarmevandet ført tilbage til varmeværket. Den temperatur, vandet har på vej tilbage, kaldes returtemperatur.

Du skal betale gebyr, hvis din returtemperatur er over 40°C.
Er returtemperaturen 30-40°C, får du hverken gebyr eller bonus.
Hvis returtemperaturen er under 30°C får du bonus.

Tips til lav returtemperatur

Hold styr på din returtemperatur
Her kan du se, hvilken temperatur du fra 2022 har sendt retur fra dit fjernvarmeanlæg - helt ned på timeniveau. Vælg under Zoom eller klik på søjlerne for at ændre visning.

Læs mere om returtemperatur